TOP
END
Skip Navigation

[ review_ ]
Read
배송문의.
Date : 2017-12-30
Name : Sung
Hits : 508

12/26/17 에 오더하였는데 아직도 준비중이라고 보이네요.. 휴일전에는 한국에서 떠나기라도 해야 할텐데 너무 오래걸리네요 ㅜㅜ

항상 이렇게 오래걸리는건가요?? 보통 얼마나 걸리나요? 배송관련 인포가 없어서 한국처럼 빠른줄알았어요...

같은날 지마켓에서 오더한 것들은 다 미국으로 오고있는데 여기 너무 오래걸리네요 ㅜㅜ

확인부탁드립니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
16
ji yeon jung
2020-01-11
299
15
Heather Kim
2020-01-11
308
14
배송비 (1)
KUM SUNG
2019-11-06
352
13
Jeany Choi
2019-06-16
451
12
Jullie Ji
2019-05-11
391
11
Jeany Choi
2018-12-15
415
10
hui jin park
2018-02-22
492
9
catseye
2018-01-09
464
8
Sung
2017-12-30
508
7
jiwon kim
2017-12-06
446
6
sook keum
2017-10-12
509
5
HEENA HEO
2017-10-11
538
4
Jenny Chung
2017-05-11
697
3
Ms.
Ki Kim
2017-05-10
554
2
Order (1)
Yennis Ko
2017-05-04
601
  1. 1
  2. 2